Izvještaj s plenuma održanog 10. svibnja

11/05/2009

Plenum, koji se održao 10. svibnja, započeo je čitanjem dnevnog reda, nakon čega je izabran zapisničar, osoba koja određuje redoslijed javljanja te osoba koja prikuplja komentare za vrijeme plenuma.

Pročitan je i komentar dana u kojim se još jednom pozvalo studente da budu aktivniji i da više sudjeluju u blokadi Sveučilišta.
Moderatori su čitali najnovije vijesti iz medija, od kojih izdvajamo pismo podrške studentima od strane profesora Filozofskog fakulteta u Rijeci. Pročitan je i isječak članka iz jednih dnevnih novina u kojem je bilo riječi o studiranju ministara RH.

U 4. točki dnevnog reda v. d. rektora Sveučilišta u Puli čita dopis iz Ministarstva o osiguravanju potrebnih sredstava za izgradnju studentskog restorana i doma. Ministarstvo je naglasilo da će osigurati dodatna sredstva ukoliko se za to pojavi potreba. Tim dopisom je studentima u Puli ispunjen jedan zahtjev.

U 5. točki moderatori izvještavaju plenum da su kolege iz Zagreba dali prijedlog za performans. Ideja je da se 11. svibnja stane na glavna raskrižja u gradu te 10 minuta transparentima pozivati vozače da trube za besplatno školstvo. Pozvani su svi da pomognete u samoj organizaciji i izradi potrebnih transparenata.

Nadalje, bilo je riječi o prosvjednom skupu koji se planira održati 12. svibnja na trgu Portarata. U raspravi jedan je student obratio pozornost na prosvjed održan 5. studenog 2008. također na trgu Portarata, kojime se nije puno postiglo, te da se tek ovim štrajkom napravio jedan veći korak, a pozvao je i studente da se pojave u što većem broju. Velika većina plenuma se izjasnila da je za održavanje prosvjeda.

Glasovanje o nastavku blokade prethodila je poduža rasprava između studenata koji su za blokadu, i onih koji su protiv. Nakon rasprave održalo se glasovanje, te je velika većina prisutnih odlučila da se blokada mora nastaviti.
Na kraju plenuma izabrani su moderatori za plenum koji će se održati 11. svibnja u 20:00 u dvorani 307 u zgradi Odjela za ekonomiju i turizam, te pet glasnogovornika koji će čitati izjavu za medije 11. svibnja.
Time je plenum završen.

Oglasi

Zaključci s tribine o standardizaciji „Bolonje“ održane 7. svibnja 2009.

08/05/2009

Pozivajući se na temeljne ciljeve Bolonjske deklaracije, koji su redom ovi:
• prihvaćanje sustava lako prepoznatljivih i usporedivih stupnjeva i uvođenje suplementa (dodatka) diplomi
• prihvaćanje sustava temeljenog na dvama glavnim ciklusima, dodiplomskom i postdiplomskom.
• uvođenje bodovnog sustava, ECTS-a, kao prikladnoga sredstva u promicanju najšire razmjene studenata.
• promicanje mobilnosti prevladavanjem zapreka slobodnom kretanju.
• promicanje europske suradnje u osiguravanju kvalitete u cilju razvijanja usporedivih kriterija i metodologija.
• promicanje potrebne europske dimenzije u visokom školstvu, posebice u razvoju nastavnih programa, međuinstitucionalnoj suradnji, shemama mobilnosti i integriranih programa studija, obuke i istraživanja;
nametnula su nam se sljedeća otvorena pitanja:
• Je li izgrađen sustav jasno razumljivih i usporedivih stupnjeva znanja?
• Je li sustav visokoškolskoga obrazovanja temeljen na dvama ciklusima ujednačen u Hrvatskoj?
• Kako je europski bodovni sustav – ECTS – implementiran u programe?
• Je li omogućena mobilnost?
• Je li uspostavljena EU suradnja i jamstvo kvalitete?
• Kako se provodi cjeloživotno obrazovanje?
na koja ne nalazimo pozitivnih odgovora.

Dva su temeljna pitanja koja traže hitno rješavanje na našemu Sveučilištu, ali široku raspravu i na drugim sveučilištima:
• vertikalna prohodnost?
Pitanje „ponavljanja godine“ bolonjskim procesom mora postati zatvorenim, no nije. Ono što traži hitnu raspravu situacija je na studijskim grupama u kojima su kolegiji vezani te su pojedini kolegiji uvjet za upis sljedeće godine (a ne bodovi), naime još je nejasno kako će se izrealizirati studijski program dokraja ako ISVU podržava samo 60 bodova po godini. Otvoreno pitanje dodatne godine za smjerove gdje su vezani kolegiji ono je što traži hitnu simulaciju i rješenje
• horizontalna prohodnost?
Priznavanje kolegija s drugih sveučilišta bit će riješeno tek ugovorima s drugim sveučilištima i to također traži hitno rješenje, a izbornost unutar Sveučilišta (s drugih odsjeka i odjela) ono je što mora riješiti ISVU, a ne studijski programi. Sveučilište mora poticati izbornost i interdisciplinarnost, a Informacijski sustav samo ga podržati izgrađujući (novu) platformu na kojoj će to biti moguće.
„Semestar za semestar“ ono je što rezultira ugovorima sa sveučilištima te polaganje razlikovnih ispita postaje povijest na istim studijskim grupama. Takvu analogiju nužno je primijeniti i na prelaske sa sveučilišta na sveučilište, tj. istaknuti važnost postignutih bodova, a ne samo položenih kolegija.

Da bi se riješila prohodnost u svim smjerovima Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) mora pratiti studijske programe i pravilnike, a ne obrnuto, stoga tražimo da se sustav uskladi s trenutačnim stanjem i potrebama.
Inzistiranje na 60 bodova po godini u sukobu je s odredbama Pravilnika o studiju (čl. 47. i 48.) koji omogućava ubrzano studiranje i 5% odstupanja pri upisu istih predmeta u novoj ak. godini. ISVU također još uvijek poznaje samo „pad godine“, no u bolonjskome sustavu ne ponavlja se godina, već kolegij.

Studenti uočavaju važnost primjene Pravilnika o ocjenjivanju i očekuju njegovu dosljednu primjenu, koja dakako uključuje usuglašenost bodova, zahtjeva i ocjene.
Uočene su veće nepravilnosti na određenim studijskim programima u omjerima bodova i obveza. Primjerice na Odjelu za ekonomiju uočeno je da kolegiji nose previše bodova (posebice jer se odrazilo na izbornost koja je time umanjena), u odnosu na neke druge kolegije s jednakim obvezama, a na Odjelu za humanističke znanosti primjerice neki kolegiji nose premalo bodova, u odnosu na obveze. Jasno je da je 1 ECTS 28 sati rada, u nastavi ili samostalno; zatim da je 1 ECTS otprilike 200 stranica literature te da je nužno imati u vidu da studenti utroše vrijeme i dolazeći na nastavu. Takve omjere nužno je dosljedno provoditi. Uočeno je također da u praksi nema razlike u polaganju ispita istoga kolegija, ali na različitim studijskim grupama s različitim bodovima. To je zamjetno i na dvopredmetnim studijima na kojima studenti u praksi imaju jednake obveze kao i oni na jednopredmetnome, a nudi se različito bodovanje.
Traži se stoga hitna revizija koja će uključiti i studente u raspravu o preinakama programa. Također je nužno jasno opisati proceduru izmjene programa unutar 20% jer su uočeni različiti pristupi preinakama.

Studenti dvopredmetnih studija traže da im se u dijelu gdje je sadržaj kolegija jednak na jednoj i drugoj studijskoj grupi omogući polaganje samo jednoga jer je posrijedi isti sadržaj, posebice se to odnosi na grupe Hrvatski jezik i književnost i Talijanski jezik i književnost.
Opterećenje studenata dvopredmetnih studija u praksi je veće nego što je to u izvedbenim planovima i programima. Studenti apeliraju na opterećenje koje će biti u skladu s bodovima. Na kolegijima na kojima postoji razlika u opterećenju nastavnim satima i obvezama nužno je raditi na tome da se nastava jednopredmetnoga studija što prije odvoji od nastave dvopredmetnoga studija.
Nužno je također da gostujući profesori budu upoznati s pravilnicima Sveučilišta i s programima kolegija koji su dobili dopusnicu te u skladu s tim vode kolegije.

Studenti Latinskoga jezika i rimske književnosti traže hitan odgovor što će biti s dopusnicom za diplomski studij.

Studenti ekonomije uskraćeni su u horizontalnoj prohodnosti jer na sveučilištima nisu ujednačeni ciklusi: 4 + 1 ili 3 + 2.

Nastavnički paket na Odjelu za humanističke znanosti nosi 60 bodova, čime studentima oduzima od druge izbornosti, a također Zakonom propisan set bodova ne primjenjuje se na svim sveučilištima.

Dodatak diplomi još uvijek nema licence.

Studentske ankete imaju smisla samo ako se rezultati objave.

Valja razmisliti i o tome da se upis na diplomski studij prolongira za kraj listopada jer je u praksi vrlo teško odraditi sve obrane završnih radova do kraja rujna.

Studenti Sveučilišta u Puli ovim bistrenjem otvorenih pitanja i ponuđenim zaključcima žele sljedeće:
• konstruktivnu raspravu na vijećima odjela
• usklađenost pravilnika i propisa te njihovu dosljednu primjenu
• ISVU koji je u službi pravilnika i programa, a ne obrnuto
• međusveučilišnu raspravu o bolonjskome procesu i njegovoj standardizaciji.

Izjava za medije, 8. svibnja 2009.

08/05/2009

Na jučerašnjem plenumu izglasan je dvanaesti dan blokade. Kao najvažniji događaj jučerašnjeg dana želimo istaknuti studentski performans koji se održao u jutarnjim satima u centru grada. Zadovoljni smo odazivom studenata i njihovim pozitivnim reakcijama na plenumu. Također, želimo se zahvaliti medijima koji su popratili naš performans i ljudima koji su nam još jednom pružili podršku u našim zahtjevima i metodama. Pozivamo sve zainteresirane studente da nam se pridruže u novoj akciji koja se planira za početak sljedećeg tjedna ukoliko se blokada nastavi.

Velik broj studenata svakodnevno prati prijenos plenuma preko naše internetske stranice te se protegla rasprava o mogućem smanjenju broja prisutnih studenata na plenumu ako se prijenos nastavi. Bez obzira na moguće posljedice, većina studenata je izglasala da se internetski prijenos i dalje emitira.

Ovim putem podsjećamo da je u tijeku pokretanje zajedničkog internetskog radija za bolju informiranost studenata u blokadi. U tom projektu trebali bi sudjelovati svi fakulteti koji su trenutno u blokadi.

Želimo pozvati sve zainteresirane da prisustvuju predavanjima i projekcijama koje se ovih dana održavaju na Sveučilištu. Studenti koji bi htjeli malo zaboraviti na blokadu, učenje i pisanje seminara, mogu udahnuti malo zraka u Primorčevom parku.

Za kraj želimo napomenuti da će se na večerašnjem plenumu u 20 sati odlučiti o daljnjoj blokadi. Podsjećamo da je plenum otvoren za studente i sve ostale zainteresirane koji demokratskim putem mogu izraziti svoje mišljenje.

Izvještaj s Plenuma, 7. svibnja

08/05/2009

Plenum, koji se održao 7. svibnja, započeo je čitanjem dnevnog reda, nakon čega je izabran zapisničar, osoba koja određuje redoslijed javljanja te osoba koja prikuplja komentare za vrijeme plenuma.

Pročitan je i komentar dana u kojem je bilo riječi o performansu koji su studenti izveli, na što je jedna studentica pohvalila ideju.
Moderatori su čitali najnovije vijesti iz medija te se nakon toga razvila rasprava, gdje jedan student nije podržao blokadu smatrajući da većina studenata ne podržava blokadu, a replika na to je stigla od drugog studenta koji smatra da se ovakvo nešto nije dogodilo već godinama te da ovo ima smisla i da je ovo veliki korak koji su studenti napravili. Studenti su na plenumu to pozdravili ovacijama. Nadalje, održalo se glasovanje o nastavku blokade, te je većina prisutnih odlučila da zahtjevi nisu ispunjeni i da se blokada mora nastaviti.

Slijedeća točka na dnevnom redu bila je odlučivanje o nastavku live stream prijenosa plenuma, te je upozoreno da bi manje ljudi prisustvovalo plenumima ako imaju mogućnost gledanja plenuma preko interneta iz svojih domova. Glasovanjem je većina odlučila da se live stream plenuma nastavlja.

Pročitan je program za 8. svibnja, te su izabrani moderatori za slijedeći plenum i glasnogovornici za konferenciju za novinare.

Pismo podrške studentima

08/05/2009

Podržavamo zahtjeve pulskih studenata, te njihovih kolega s ostalih sveučilista, kao i
metode kojima pokušavaju ostvariti promjene u sustavu visokog obrazovanja.
Smatramo da njihov primjer pokazuje potrebu za korjenitim promjenama u “društvu
znanja”, a način iskazivanja nezadovoljstva ispravan put u borbi za svoja prava.
Djelatnici Instituta za poljoprivredu i turizam, Poreč:

1. Marin Krapac, dipl.ing.agr. – asistent
2. Marinela Dropulić, dipl.oec. – asistent
3. Marijan Bubola, dipl.ing.agr. – asistent
4. Sara Godena, dipl.ing.agr. – asistent
5. Darko Saftić, dipl.oec. – asistent
6. dr.sc. Pavlo Ružić – viši znanstveni suradnik
7. dr.sc. Desimir Bošković – znanstveni savjetnik
8. dr.sc. Anita Silvana Ilak-Peršurić – znanstveni suradnik
9. Suzana Gržević-Baćac – administrativni referent
10. dr.sc. Igor Lukić – viši asistent
11. Karolina Brkić Bubola, dipl.ing.bioteh. – asistent
12. Končeta Brnobić, dipl.ing.kemije – stručni suradnik
13. Nikolina Jedrejčić, ing.vinarstva – viši tehničar
14. Matea Vukelić, dipl.ing.agr. – stručni suradnik
15. Adriano Fabreti, ing.el. – sistem inženjer
16. Ninoslav Luk, dipl.oec. – viši stručni savjetnik za poslovne odnose
17. Zoran Užila, dipl.ing.agr. – stručni suradnik
18. Klara Pilar – tehnički suradnik
19. Ana Težak, dipl.oec. – asistent
20. Irena Delač – tehnički suradnik
21. Tomislav Plavša, dipl.ing.agr. – stručni suradnik
22. Živka Kovačić – tehnički suradnik
23. dr.sc. Milan Oplanić – znanstveni suradnik
24. dr.sc. Kristina Brščić – znanstveni suradnik
25. dr.sc. Barbara Sladonja – znanstveni suradnik
26. dr.sc. Danijela Poljuha – viši asistent

PROGRAM: PETAK, 8.5.

07/05/2009

KAD? ŠTO? GDJE?

10 h Debata o besplatnom školovanju (moderatorica Jasna Krapac), Odjel za ekonomiju i turizam, predavaonica 307

12 h Konferencija za novinare, Odjel za ekonomiju i turizam, predavaonica 307

14 h Projekcija filma: Katyn (2007), 118 min, režija: Andrzej Wajda, Odjel za humanističke znanosti, predavaonica 28/5

14 h Adis: Plesna radionica, Odjel za humanističke znanosti, dvorana

16 h Srđan Kušljić, Dražen Kiralj i gosti: Pjesničko poslijepodne, Odjel za humanističke znanosti, predavaonica 28/5

17 h Max Blažević: CINEFORUM ITALIANO :’APRILE’ (Nanni Moretti, 1998., Italija, 75′, engleski titl), Odjel za humanističke znanosti, predavaonica 28/5

18 h Čarobnjakov šešir: Akrobacije i žongliranje, Odjel za humanističke znanosti, dvorana

20 h Plenum, Odjel za ekonomiju i turizam, predavaonica 307

Nakon Plenuma Projekcija filma: Monty Python: Life of Brian, Odjel za humanističke znanosti, predavaonica 28/5

Izjava za medije, 7. svibnja 2009.

07/05/2009

Izjava za medije, 7. svibnja 2009.

S obzirom na to da se ministar Primorac još uvijek nije očitovao u svezi s našim zahtjevima na jučerašnjem plenumu izglasana je daljnja blokada Sveučilišta. Ovim putem pozivamo sve studente i sve ostale koji nam žele pomoći u ostvarivanju naših temeljnih prava, da nam se pridruže i podrže našu inicijativu.

Također želimo skrenuti pozornost na pismo koje smo još 29. travnja poslali ministru Primorcu, čiji odgovor i dalje čekamo. U pismu smo iznijeli naše probleme i pitali ga zašto se kapitalna sredstva koja su nam oduzeta rebalansom proračuna ulažu u gradnju kampusa u Mostaru, a Pula sa svojih više od 3000 studenata i dalje čeka na njegovu gradnju. Iako smo dobili neke usmene naznake da bi nam se mogla vratiti rebalansom oduzeta sredstva i ispuniti drugi zahtjev, i dalje nismo dobili nikakvo službeno javno očitovanje od ministra Primorca.

Podsjećamo, naši zahtjevi su:
1. Jamstvo ministra službenim dokumentom da će osigurati besplatno školstvo na svim razinama obrazovanja.
2. Jamstvo ministra službenim dokumentom i u medijima da će vratiti sva sredstva za kapitalna ulaganja koja su oduzeta rebalanasom proračuna, istog dana kad Hrvatska izađe iz recesije čime bi se mogla započeti izgradnja studentskog kampusa.
3. Standardizacija bolonjskog sustava na svim sveučilištima Hrvatske.

Nadalje, na jednom od prethodnih plenuma donesena je odluka da se dopušta održavanje pismenih ispita. Pojedini profesori su tijekom jučerašnjeg dana održavali «pismene ispite», koji su zapravo bili kolokviji. Dobili smo potvrdu od prorektorice Đeni Dekleve da se službeno mogu održavati samo završni pismeni ispiti, a nikako kolokviji. Stoga je izglasano da će se otvoriti dvorane za ispite, koje će biti pod nadzorom redarske službe, a ispiti će se odvijati prema novom rasporedu koji će se sastaviti u dogovoru s profesorima.

Pozdravljamo prisustvovanje glasnogovornika Ministarstva na jučerašnjem zagrebačkom plenumu i nadamo se da će se njihovi predstavnici odazvati i našem pozivu. Među ostalima podržali su nas i:
– udruga Slobodna škola
– Centar Miramida
– udruga MAK
– grupa ˝Spomenik˝
– Wendy Bracewell, profesorica povijesti na školi slavenskih i istočnoeuropskih studija; spisateljica
– Slavoja Žižek, sociolog, kulturni kritičar, filozof, psihoanalitičar
– studenti Beogradskog univerziteta – na platou ispred Filozofskoga Fakulteta osvanuo je grafit: ˝Solidarnost sa kolegama u Hrvatskoj!˝
– Festival mediteranskoga filma Split
– Centar Primijenjenog Kazališta “CORINGA”

Želimo također istaknuti da podržavamo sve studente u Hrvatskoj u njihovim pokušajima blokade Sveučilišta i fakulteta.

Danas od 11 do 11.30. studenti su održali mali performans kako bi što više upoznali javnost i medije sa svojim zahtjevima. Od Zlatnih vrata prema Sveučilištu studenti su razvukli uže na kojemu su visjeli letci koji svakoga mogu pobliže upoznati sa stvarnim problemima nas studenata koji se često samo polovično iznose u javnosti. U akciji je sudjelovao veći broj studenata koji su prolaznicima dodatno objašnjavali naše ciljeve i metode te i dalje skupljali potpise za peticiju. Time smo pokazali koliko smo ujedinjeni i „povezani“.

Za kraj želimo napomenuti da će se na večerašnjem Plenumu u 20 sati odlučiti o daljnjoj blokadi. Podsjećamo da je Plenum otvoren za studente i sve ostale zainteresirane koji demokratskim putem mogu izraziti svoje mišljenje.

Pozdrav iz Pule

07/05/2009

Samo da se zna da smo živi i da držimo čvrsto do ostvarenja naših ciljeva!!!

Photobucket

Poziv u radne grupe

07/05/2009

Većina naših radnih grupa djeluje aktivno! Međutim, postoji manjak ljudi, pa vas pozivamo da naš rad upotpunite svojim i da se pridružite jednom od radnih timova:

Blokada Sveučilišta u Puli 1

1. Redarska služba
2. Medijska grupa
3. Grupa za prikupljanje potpisa i izradu letaka i transparenata
4. Grupa za izradu programa
5. Grupa za tehničku podršku
6. Grupa za donacije i prehranu

PROGRAM: ČETVRTAK, 7.5.

06/05/2009

KAD? ŠTO? GDJE?
10:30 h Projekcija filma: ”La vie en rose”, Odjel za humanističke znanosti, predavaonica 28/5

12 h Konferencija za novinare, Odjel za ekonomiju i turizam, predavaonica 406

12:30 h Igor Duda: Kako se jugoslavenski socijalizam borio s konzumerizmom, Odjel za ekonomiju i turizam, predavaonica 406

14 h Adis: Plesna radionica, Odjel za humanističke znanosti, dvorana

16 h Tribina o provedbi i standardizaciji „Bolonje“ (moderatori Blaženka Martinović i Igor Duda), Odjel za ekonomiju i turizam, predavaonica 307

17 h Max Blažević: CINEFORUM ITALIANO: ‘Il tuffo della rondine: Mostar 2007′ (dokum., 45’) Odjel za humanističke znanosti, predavaonica 28/5

18 h Max Blažević: CINEFORUM ITALIANO: C.S.I. ‘In Quiete’ (koncert, 80′), Odjel za humanističke znanosti, predavaonica 28/5

20 h Plenum Odjel za ekonomiju i turizam, predavaonica 307

Nakon Plenuma Projekcija filma: Metastaze, red. Branko Schmidt, Odjel za humanističke znanosti, predavaonica 28/5